Dowiedz się, jak w prosty sposób obliczyć rampę!

Obliczenia w architekturze często przyprawiają studentów o ból głowy.

Kiedy mówimy o obliczaniu rampy, procent nachylenia jest niezbędną informacją zapewniającą bezpieczeństwo i dostępność użytkowników.

Masz więcej pytań, jak dostać się na ten numer? Nie martw się! W tym artykule wyjaśnimy, jak obliczyć nachylenie rampy, garażu i rampy dla niepełnosprawnych.

Podążać!

Nadal masz pytania dotyczące obliczeń w architekturze? Zobacz też:

  • Rodzaje zapraw, różnice między cementami i nie tylko: dowiedz się, jak obliczyć zaprawę!
  • Trudność z obliczeniami? Dowiedz się, jak obliczyć metr kwadratowy podłogi i płytek - z przykładami!
  • Jakie jest znaczenie współczynnika przepuszczalności? Dowiedz się, jak obliczyć i wybrać materiały

Co to jest rampa?

Zanim wyjaśnimy, jak wykonać obliczenia rampy, przypomnijmy sobie szybko, co to jest i jakie znaczenie ma ten element w architekturze.

Rampa pozwala na pokonywanie barier fizycznych, a ponadto ułatwia dostęp do różnych kondygnacji w budynku.

Ponadto element ten ułatwia poruszanie się osobom o ograniczonej sprawności ruchowej, umożliwia między innymi przemieszczanie się samochodów lub dużych obiektów.

Obliczanie rampy

Biorąc pod uwagę ten kontekst, można zauważyć, że obliczenia rampy mogą się różnić w zależności od typu projektu i potrzeb użytkownika.

Postępuj teraz zgodnie z różnymi typami obliczeń rampy:

Jak obliczyć nachylenie rampy?

Kiedy mówimy o obliczaniu rampy, jednym z najczęściej zadawanych przez studentów, a nawet przeszkolonych architektów pytań, jest sposób obliczania nachylenia rampy.

Miarę tę można wyrazić w procentach. Aby go zidentyfikować, jest to proste:

Wystarczy podzielić wysokość szczeliny  (h) przez odległość od rampy w płaszczyźnie poziomej (d) . Następnie pomnóż przez 100. Zobacz uproszczone obliczanie nachylenia:

(h / d) x 100 = nachylenie

Oznacza to, że jeśli mamy 16 cm szczelinę, będziemy potrzebować rampy o łącznej długości 2 m, aby uzyskać idealne nachylenie.

Obliczanie rampy: przykład

Maksymalne nachylenie rampy dla pieszych wynosi 8,33%.

Skorzystaj również z okazji, aby odpowiedzieć na pytania dotyczące obliczania drabiny.

Jak udostępnić obliczenia rampy?

Dostępność w architekturze jest wymogiem każdego projektu tworzonego dla przestrzeni publicznych.

Zgodnie z ABNT NBR 9050 (Dostępność do budynków, mebli, przestrzeni i wyposażenia miejskiego) powierzchnie podłóg o nachyleniu równym lub większym niż 5% są uważane za rampy.

Chociaż norma szczegółowo określa, jak udostępnić obliczenia rampy, niestety nadal można znaleźć prace, które nie zwracały szczególnej uwagi na ten bardzo ważny element.

Obliczanie rampy: rampa dostępności

Małe błędy w obliczaniu dostępnej rampy pogarszają, a nawet uniemożliwiają użytkowanie.

Na przykład: rampa o bardzo dużym nachyleniu wymaga większego wysiłku od użytkownika wózka inwalidzkiego, który może nie być w stanie samodzielnie wspiąć się po rampie.

W tym kontekście rampa staje się niewykonalna, ponieważ użytkownik będzie zależał od pomocy osoby trzeciej, aby ją przekroczyć.

Zobacz przykłady błędnych obliczeń rampy:

Obliczenie rampy: rampa o nadmiernym nachyleniu i niewłaściwej podłodze

Obliczenie rampy: rampa o nadmiernym nachyleniu

Obliczenie rampy: rampa o nadmiernym nachyleniu

Rampy muszą mieć nachylenie zgodne z danymi w poniższej tabeli:

Obliczanie rampy: dostępne obliczenia rampy

W niektórych przypadkach nachylenie terenu może być większe, na przykład w budynkach poddawanych renowacji lub modernizacji.

W wyjątkowych sytuacjach można zastosować nachylenia większe niż 8,33% do 12,5%, jak pokazano w poniższej tabeli:

Obliczanie dostępnej rampy: Obliczanie dostępnej rampy w przypadku renowacji

Im wyższa wysokość, którą chcesz wygrać, tym gładsza musi być rampa.

NBR 9050 zaleca również, aby przy obliczaniu rampy architekt zdefiniował strefę odpoczynku dla każdych 50 m rampy, poza obszarem komunikacyjnym, jeśli podłoga ma nachylenie do 3% lub co 30 m dla pięter 3 % do 5% nachylenia.

Obliczenie rampy musi również określać szerokość zgodnie ze standardami ABNT.

Poziomy muszą mieć szerokość 1,50 m, aby były dostępne, a dopuszczalne minimum 1,20 m.

Na początku i na końcu pochylni oprócz przyległej powierzchni komunikacyjnej należy zapewnić poziomy o minimalnym wymiarze 1,50 m oraz szerokość pochylni.

Oprócz obliczeń rampy, innym środkiem ostrożności podczas tworzenia dostępnej rampy jest wybór materiałów. Musi mieć dotykową podłogę dla osób niedowidzących, podwójną poręcz i antypoślizgową podłogę.

Jak obliczyć rampę garażową?

Aby zdefiniować nachylenie rampy garażu, obliczenia są takie same, jak wyjaśnione na początku tekstu.

Ale w przypadku obliczania rampy garażowej zaleca się zwrócenie uwagi na kilka szczegółów.

Po pierwsze, zalecane nachylenie rampy garażu podczas rampy wynosi 25%.

Ale nie wolno nam zapominać, że niektóre samochody są niższe od innych.

W takim przypadku na pierwszych i ostatnich 2 metrach rampy zaleca się stosowanie nachylenia do 20%.

W ten sposób niższe samochody nie są narażone na zadrapania na rampie.

Przykłady ramp garażowych:

Obliczenie rampy: rampa garażowa

Obliczenie rampy: rampa garażowa

Obliczenie rampy: rampa garażowa

obliczenia rampy: rampa garażowa

Obliczenie rampy wymaga dużej staranności i uwagi, więc bądź na bieżąco ze wszystkimi wymaganiami.

Chcesz, aby Twoje projekty 3D były jeszcze bardziej realistyczne? Odbierz nasz zestaw Human Scale za darmo: